Om SIND-Klubben

Hvem er vi?
SIND-Klubben blev etableret i 1982 og tæller i dag omkring 130 medlemmer. Vores formål er at hjælpe psykisk sårbare og socialt udsatte mennesker, og vores målsætning er at skabe et trygt og behageligt miljø, hvor alle føler sig accepteret og velkommen. I klubben afholder vi medlemsmøder en gang om måneden, hvor der drøftes klubrelaterede emner, og alle medlemmer har mulighed for at bidrage med punkter til dagsordenen. Som medlem stilles der ingen specifikke krav til dit besøg, udover en hensigtsmæssig adfærd og at du ikke er påvirket af stoffer eller alkohol.

SIND-Klubbens mål:

  • At danne ramme om og understøtte medlemmernes personlige udvikling, herunder styrke medlemmernes selvtillid og selvværd
  • At inspirere til større uafhængighed og lyst til at give sig i kast med problemerne, med udgangspunkt i egne og fælles behov
  • At tilbyde og understøtte diverse aktiviteter i og udenfor klubben
  • Styrke kontakten til det omgivende samfund
  • At tilbyde råd og vejledning med udgangspunkt i medlemmernes behov

Klubbens tilhørsforhold
SIND-Klubben er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Aalborg kommune. SIND-klubben er en del af SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed.

Personale og frivillige
I SIND-Klubben er der ansat en klubleder, 3 medarbejdere og 12 ulønnede frivillige. I klubbens åbningstid vil der altid være mindst en medarbejder eller frivillig til stede. I særlige tilfælde kan klubben holde medlemsåbent. Både personalet og de frivillige er underlagt tavshedspligt, og som besøgende eller medlem kan man forblive anonym.

Støtte
I SIND-Klubben udgør støtte og donationer en væsentlig faktor for medlemmerne og klubben som helhed. Donationer giver os muligheden for at forbedre vores faciliteter, samt udvide vores aktiviteter eller tilbud. Samtidig kan støtte bidrage til at skabe en mere hyggelig og meningsfuld hverdag, da mange af vores medlemmer besøger klubben dagligt. Hvis du har interesse i at hjælpe, donere eller på anden vis bidrage, er du velkommen til at kontakte os. Vi er taknemmelige for enhver form for støtte, uanset om det er i form af fødevarer, aktiviteter, finansielle bidrag eller frivilligt arbejde.

 

Vil du blive medlem af SIND-Klubben?

Klik på knappen nedenfor for at se, hvordan du bliver medlem

Mød vores ansatte 

I SIND-Klubben er vi 4 fastansatte medarbejdere, samt frivillige med forskellige opgaver.

Tina Skov Otte

Tina Skov Otte

Klubleder

Billede og beskrivelse kommer snart.

Charlotte

Charlotte

--

Billede og beskrivelse kommer snart.

Vibeke

Vibeke

--

Billede og beskrivelse kommer snart.

Liv

Liv

--

Billede og beskrivelse kommer snart.